O konkursie

 

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem, rozpoczynamy V edycję "Elektrośmieci oddajesz - pieniądze dostajesz".

Od 01.07.2016 r. zapraszamy do udziału  wszystkie placówki oświatowe z woj. śląskiego i opolskiego!

 

Jeżeli:


Organizatorem konkursu jest Enviropol PL Sp. z o.o.
Podstawą prawną naszej działalności są zezwolenia na zbieranie i transport oraz na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych
niż niebezpieczne, które powstają w związku z przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego obejmującego odzysk odpadów. Decyzje wydane odpowiednio przez Prezydenta Gliwic oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Jesteśmy zarejestrowani w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pod nr E0019676ZP jako:

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów placówek oświatowych z terenu województwa śląskiego i opolskiego.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (elektrośmieci) poprzez aktywne włączenie się placówek oświatowych w działalność ekologiczną polegającą na zbieraniu elektrośmieci oraz rozwijanie aktywności i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, jak również dorosłych mających bezpośredni wpływ na ich edukację.

Do konkursu można będzie przystąpić w dowolnym czasie w terminie od 01.07.2016 r. do 16.06.2017 r.

Zasady udziału:

Krok 1. Zarejestruj placówkę oświatową na stronie www. w zakładce „Rejestracja”. Na życzenie placówki prześlemy materiały reklamowe w postaci ulotek i plakatów pomagających w promowaniu akcji w Twojej okolicy. Po zarejestrowaniu się otrzymasz login i hasło, które pozwoli Ci na dokonywanie wpisów podczas konkursu, korzystając z zakładki "Mój profil".

 

Krok 2. Wyznacz miejsce na terenie placówki, w którym będzie się znajdował zbierany sprzęt tak aby nie zagrażał on zdrowiu ani życiu uczniów.

 

Krok 3. Rozpocznij zbieranie elektrośmieci (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Zaproś do udziału rodziców, firmy
i instytucje (wystawiamy karty przekazania odpadów).

 

Krok 4. Po zbiórce wpisz do odpowiedniej tabeli ilość zebranego sprzętu. Wybierz grupę sprzętu i wpisz liczbę sztuk. Na podstawie danych wpisywanych do tabeli szkoła otrzymuje punkty, które tworzą ranking i wyłonią laureatów konkursu.


Krok 5. Po zebraniu sprzętu o wartości min 250 punktów zgłoś się do Organizatora w celu ustalenia odbioru sprzętu.


Krok 6. Rozliczenie finansowe zebranego sprzętu:

 

© Enviropol PL. Sp. z o.o.