Formularz zgłoszeniowy

Pola oznaczone * są wymagane.

Nazwa użytkownika i hasło zostanie wyświetlone po zakończeniu rejestracji oraz wysłane na adres e-mail, który wpiszesz w formularzu.

Wpisz miasto

Miasto:*

Wypełnij formularz

Nazwa placówki:*

Adres placówki:*

Kod pocztowy:*

Telefon stacjonarny:*

E-mail:*

Imię i nazwisko osoby prowadzącej akcję:*

Telefon komórkowy:


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z póź. zm.)

Skąd wiesz o akcji?:*

* Zgłaszam naszą placówkę oświatową do udziału w konkursie "Elektrośmieci oddajesz – pieniądze dostajesz!" edycja III.
Placówka wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie przez Organizatora danych w celach realizacji niniejszego konkursu,
a także na przesyłanie materiałów informacyjnych o ww. konkursie. W szczególności pozwala na publikację nazwy, adresu
oraz numeru Placówki na stronie internetowej Organizatora i w jego materiałach promocyjnych.

© Enviropol PL. Sp. z o.o.